fredag 29. juni 2018

Båtdekket - rekonstruksjon

Etter mye utskiftninger, rustpikking og overflatebehandling av stålkonstruksjonene i overbygget på Grytøy, er arbeidet med båtdekket nå godt igang. Aluminiumsfronten på styrhuset måtte også utbedres, og paralellt klargjøres ulikekomponenter både på Wichmannmotoren og dekksutrustning. Det er drift gjennom sommeren, selv om ferieavviklingen nå er i full gang.

Planlegging av utskiftninger i stålet. Endre har oversynet og Kazic og Arild er utførende.

Det er ikke rennesteiner på dette dekket, og dekksplanken går helt ut til kanten av overbygget. Rustskader her og i strekkplatene gjør at et felt blir skiftet skiftet ut rundt store deler av overbygget.

Nye strekkplater skjæres ut etter mal av de gamle fra hekken.

Utskiftningene strekker seg langs store deler av dekket.

Tidligere har det vært drenering gjennom rør fra dekk innvendig i skottene. Disse var blendet da restaureringen ble påstartet. Dette skyldes trolig at det kan ha oppstått lekkasjer i skottet eller at fartøyet har endret sett slik at dreneringen ikke lenger fungerte optimalt.

Avrenning hadde utløp rett over skandekket.

Det var montert høyere kant langs dekket på laveste spring med nye utløp for regnvann for å unngå renner nedover sidene på overbygget.

Arild sveiser ferdig platene rundt overbygget som måtte demonteres for utskiftning av hoveddekket.

Enkelte større partier var så rustskadd at plater ble skiftet i full høyde. Her fra akterskottet i salongen.

Alt stål blir rustpikket og mønjet.

Overganger mellom stål og aluminium er utfordrende. Her er deler av overhenget i styrhusfronten skåret ut for å skifte både skadet aluminium og stål fra det opprinnelige overbygget. Skadene skyldes for det meste lekkasjer fra vinduer i styrhusfronten bak kledningene. Men isolasjonen mellom metallene var også for dårlig.

Nytt stål og ny aluminium tilpasses.

Kazic har utført arbeidene på styrhusfronten.

Overganger mellom stålet og aluminiumen blir isolert med gummi. Opprinnelig var det benyttet en en slags canvasduk som ikke har vært tilstrekkelig holdbar.Kazic er i ferd med å avslutte sveisejobben på fronten.

Underkant er avrettet og det gamle anlegget for lastebommen er sveist på den nye fronten.


Rørrekke og daviter får puss.

Håvard og Endre klargjør en produksjonslinje for dekksplanken til båtdekket. En radialarmsag gjør susen når laskene for dekksplanken skal skjæres.

Jay og Anthony har høvlet dekksplank og legger opp i den tomme slipphallen.

Vi bruker Owatrol rustolje og alkydprimer på stålet. Som en ekstra beskyttelse legger vi et tectylakttig stoff på topp av plater og bjelker før dekkslegging.

Endre har planlagt og lagt til rette for dekksleggingen. Det er om å gjøre å få plasseringen av dekksplankene i henhold til tidligere og passe med gamle boltehull i bjelkelaget.

Dekket legges fra hver side mot senterlinjen. Det er om å gjøre å starte rett. Ytterst ligger en randplank som er formet etter sidene på overbygget. Den første dekksplanken formes også delvis etter ytterkant men har rett innerkant og felles inn i randplanken. Akterover fungerer randplanken også som som hakaplank for resten av dekksplanken.

 Prøving av rett vinkel på sagbladet er igang.

Når alle snitt stemmer er det bare å sette igang produksjonen.

Anthony tar seg av styrbord side. Her skal lasken plasseres over stålbjelken slik at det er nok ved for bolten. Det må legges mellomlegg av tre oppe på bjelken for å fylle ut høydeforskjellen som strekkplatene utgjør.

Lasken er klar og det blir boret gjennom det gamle hullet i bjelken fra undersiden.

Mot hekk.

Mellom stålbjelkene ligger det 3 toms trebjelker som dekket blir spikret i.

Inntil videre henger trebjelkene kun i strekkplatene.

Merkelig nok var ikke bjelkene boltet i stålet på endene. Så når det spikres må det stemples oppunder.

Dekksboltene festes med ordinære sekskantmuttere.

Motorarbeidene er igang igjen. Vår nye mann på mekken, Kent Ove, skal stå for det meste av reparasjoner og monteringer.

Alle veivlager er nystøpt, dreid og montert i lagerskålene. Men mer utfyllende beskrivelser av motorarbeidene får vi komme tilbake til etter ferien.tirsdag 17. april 2018

Båtdekket

I forrige innlegg ble det gjort demonteringer av utstyr i styrhus og lugar for å kunne begynne på riving av båtdekket. Men før dette arbeidet kunne påbegynnes måtte overdekningen bygges om. For å få gode arbeidsforhold og plass både på dekket og langs overbygget, valgte vi å lage en konstruksjon av vannrør over hele styrhuset fra stillaset på hver side av båten. rammeverket ble kledd med krympeplast. Dette var både en raskere og sikrere måte å få kledd inn fartøyet. Det er også lett å reparere plasten hvis det blir skader.

En mønsås ble lagt fra styrhustaket og ned mot akterdekket. Dette gir god arbeidshøyde på dekket.

Rekker og annet utstyr fra akterdekket blir fjernet.

3 toms vannrør blir strukket over åsen og montert på stillaset.

I helga før overdekningen skulle på kom selvfølgelig starten på senvinterens snøfall i Troms. Men dekk og stillas ble ryddet og krympeplasten strekkes over rørkonstruksjonen.

Nyinnkjøpte gassdrevne varmepistoler benyttes til krymping og sveising.

Firmaet som leverte plast og utstyr stilte med en mann til opplæring av våre folk.

Samtidig fortsatte boring og montering av ankerklyssene.

Det blir litt tilpassing før klysset sitter.

Håvard har stått for monteringen.

Så satt det på plass.

Håvard har også jobben med lugar og nedgang. Mellom stål og kledning skal det være korkplater som isolasjon.

 Utstyret på båtdekket er demontert. Plasseringen av daviten synes tydelig.

Så er det klart for å begynne riving. Dekket lå på både stål -og trebjelker. Avstanden mellom enkelte stålbjelker var relativt stor, ca 160 cm. Imellom disse lå  relativt smale trebjelker. Dekksplankene var boltet med 13 mm bolter i stålbjelkene og 4 toms skipspiker i trebjelkene.

Et særtrekk ved dekket var at plankene var spikret i hverandre med 8 toms bygningspiker. Avstanden mellom spikrene var omlag 70 cm. Dette var nok gjort for å få et stivere dekk på det relativt spinkle bjelkelaget.

Støtene i dekket på stålbjelkene var gjort etter vanlig utførelse for tredekk på stålskip. Støten er utført med lask på omlag 5 tommer og boltet gjennom bjelken.

På trebjelkene var det vanlig buttskjøt og innfesting med spiker. Dekket varierer mellom 50 til 58 mm tykkelse og er 125 mm bredt.

Fartøyvernkonsulent Gunnar følger opp med tegninger av arrangementer. Plankeløpet følger paralellt med midtskipslinjen. Totalt er det omlag 370 meter med dekksplank.

Så er stålkonstruksjonen blottlagt. Det ligger strekkplater langs sidene og på midtpartiet i langsskipslinjen. Stålet rustpikkes i første omgang for å avdekke de partiene som må skiftes ut.

Her er Anthony igang med luftdrevet nålepikke.

Så børstes stålet med roterende stålbørster. Platene påføres ren Owatrol penetrerende rustolje før de blir grunnet med en blanding av alkydprimer og Owatrol.

Eierforeningen bidro i arbeidet. Her ved styreleder som benytter manuell rustpikke.

Under davitene er stålkonstruksjonen forsterket.

Det blir mye skrot fra riving og rustpikking. Men det nylagte dekket er godt beskyttet med plastduk og finerplater.

Styrhuset er bygd på båtdekket. For å kontrollere stålet og få fornuftige omskjøter på dekket var det nødvendig å åpne akterkanten av styrhuset.

Så var styrhuset skåret opp og understøttet.

Dan tar et overblikk på elendigheta.

Lekkasjeskader fra vinduer og omfattende tæring mellom stål og aluminium viser at det var riktig å rive dekket helt fram.

Anthony fjerner siste rest av dekket i skipperlugaren.

Alle vindusåpninger blir renskåret for å sveise inn nye karmer.