onsdag 10. april 2019

Fram mot påske 2019


Årets tilskudd er fordelt og arbeidene fortsetter på Grytøy. Det mangler fortsatt finansiering for å ferdigstille, så vi må nok skrive 2020 før Grytøy kan klappe til kai i Harstad. Her følger en liten oppdatering på utførte og pågående arbeider så langt i år.

Nye gatt til fortøyningstrosser måtte støpes og er her under montering i slangene framme på babord og styrbord side.

Jay borer opp for  og tilpasser gatt utvendig

 Øvre del av rorakslingen er kommet på plass

Styremaskinen oppe på båtdekket under montering.


Det pågår gjenoppbygging av innredninger. Her er nye skuffeskrog til den nåværende kokkelugaren. Tidligere skipperlugar.

Køye og trefiberplater på skottene er ferdigstilt i kokkelugaren. Skufferfonter og skapdører er utført av finerplater.

Det pågår prefabrikering av komponenter til benker i salongene.

Ole har jobben med å montere nye dekksprismer. Her finpusses de innvendige kantene med spesiallaget pussebrett.

Prismene skal gi lys ned i mannskapslugaren i forpiggen.

Et av prismene manglet og var blendet. det andre var nedslitt og ga dårlig lys. For å få lik utførelse ble det bestilt 2 nye prismer med ramme.

Her må nok mannskapet framskaffe messingpuss og polerkluter om glansen skal opprettholdes.

Det begynner å bli klart for overflatebehandling i mannskapslugaren.

De gamle kjettingpipene til ankerkjettingen er montert.

På akterdekk er døra fra øvre salong kommet på plass. Døra er den som stod der da fartøyet ankom senteret, men karmen er nyprodusert.

I salongen pågår montering av trefiberplater i himlingen. Platene stiftes, sparkles og males. Alle skjøter blir dekket av lakkerte og beisede  hardvedlister.

På skottene er det bjørkefiner i øvre del. Under blir det malte trefiberplater. Vi ser også festene for ryggene på sittebenkene.

Stolpene som understøtter dekksbjelkene til båtdekket er også montert. Disse er også en del av benkekonstruksjonen. Konstruksjonen på benkene er vist i et tidligere blogginnlegg.

Styrhuset begynner også og ta form. Begge dørene fra båtdekket er pusset opp og kommet på plass.

Innredningen i skipperlugaren er stort sett klar.

Innvendig i rorhuset er også arbeidet med gjenoppbygging godt igang.

De gamle respatex-platene er remontert, og enkelte innredningsdetaljer kommet på plass.

Nede i kjølen under nedre salongdørk, forbereder Daniel ny støp av ballast.

All ballast måtte fjernes over kjølsvinet for å komme til kontroll og utskiftning av kjølbolter. Her fra lasterommet. De gamle dørkbjelkene er reparert og det begynner å bli klart for støp.

Skipskontrollen fant spor av tæring under motorfundamentet og beordret det hele løftet og flyttet for kontroll og utbedring. Arbeidet er utført med enkelte utskiftninger av tømmer samt noe spunser. Fundamentet er nå klart for å boltes fast igjen. Fundament og bolter blir behandlet og isolert for å unngå direkte kontakt med treverk.

De ulike tankene ombord blir kontrollert og utbedret ved behov. Her er det de gamle vanntankene som får nytt stål.

En av vinterens store oppgaver har vært motoren. Den er nå nesten ferdig stablet opp. Det mangler fortsatt noen gamle komponenter som ikke er montert og noen nye deler som er i bestilling. Men det begynner å ligne motor. Et blogginnlegg som omhandler motoren spesielt vil komme etterhvert.

Enda må vi smøre oss med litt tålmodighet før vi kan trykke på denne knappen.
fredag 7. desember 2018

Førjulsblogg

Desember er godt igang og året nærmer seg slutten. Kalkulasjoner for 2019 er utarbeidet og eierforeningen har sendt søknad til Riksantikvaren for sluttføring av prosjektet. Så får vi se om Grytøy kan seile i 2019, eller om det går ytterligere et år før ferdigstillelse. Det jobbes for fullt for å fullføre årets oppgaver. Her følger et innlegg om mange av de små og store arbeidsoperasjonene som pågår ombord og i verkstedet.


Vi begynner med det mekaniske arbeidet denne gangen. Ny løsning med hylse for roraksel er godkjent av Sjøfartsdirektorat og Riksantikvar. Arbeidene med produksjon av hylse er i full gang.

Her tilpasses stussen for tetting med simmerring på nedre del av hylse under stevnflensen.

Skive og mutter for innfesting på dekk er produsert.

Nye lager til bæringer for propell og mellomakslingen er støpt.

Arbeidet med propellhylsa er påbegynt. Her ser vi nytt kvitmetall som er støpt innvendig hylse.

Her er den indre flensen på propellhylsa med nyproduserte bolter for pakkboks.

Gammelt og nytt indre hylselager. Det gamle var utslitt og sprukket.

Lageret skal presspasses til hylsa. Indre diameter er ikke bestemt, da vi avventer krav om eventuell ny aksel. Alternativt reparasjon av den gamle.

Vannpumpa til motoren er overhalt og nye pinskruer er produsert. Disse har tidligere vært utskiftet med jern og var helt opptært. Det benyttes korkpakninger ved montering.

Det gamle pumpestempelet og akslingen var utslitt, og nytt er produsert. Vannpumpa er også boret opp grunnet slitasjeen.

Topplokkene er delvis overhalt. Vi avventer enkelte deler fra Wichmannfabrikken.

Tallerkenfjærene i sikkerhetsventilene var montert feil vei og låst av. Dette er nå rettet opp.

Oljefilteret er renset og overhalt.

Stein Even gjør klart for honing av sylinderne. Når dette er gjort og foringene eventuelt godkjent, er alt klart for montering av sylinderblokka.

Kjettingsaksene er reparert.

Kazic monterer sakser og kryssholter på fordekket.

Under skroget er jordingsplata montert.

Peder produserer ny ekkoloddbåt.

Det blir også montert ny innmat.

Lukelemmer av tre til romluka blir gjenskapt. De senere år var det benyttet aluminiumstopp med luke.

Ferdige lemmer. Så heretter er det bare å rigge seg med lukepresenning, kiler og skalkejern ombord.

Gripetakene er av halvrundjern som opprinnelig.


Vi rekonstruerer også fenderlistene. Disse var fjernet de siste årene fartøyet var i bruk. Vi ser imidlertid plasseringen av listene på gamle bilder. Dimensjonen er 3 x 5 ". Mot akterenden blir de så stive at vi må steame endene på skroget.

Steam føres inn i en presenningspose rundt enden av fenderlista.
 

Det er også fenderlist rundt ståloverbygget i fortsettelsen av lenningsplanken på rekka.

Denne lista er utført i eik.

Fenderlista føres rundt hekken på overbygget. Lista er festet med bolter i påsveiste muttere langs overbygget.

Dugnadsgjengen fra eierforeningen har fjernet mange lag med gammel overflatebehandling på stålet.

Det gjør seg med nymalt overbygg.

Jay maler fenderlista på skroget før listjernet monteres.

Inne i fartøyet jobbes det med innredning og kledninger i lugarer, bysse, messe og billettkontoret. Her bygger Christian utforinger for åpningene ved de gamle lysventilene i kokkelugaren.

Utforingene og underkledningen er kommet på plass. Lysventilene er fjernet etter pålegg for mange år siden. Disse lå nesten ned mot vannlinjen.

Ny dørkarm, skap og køye er rekonstruert. Slettpanelen skal kles med huntonittplater.

Skottet mellom kokkelugar og maskinrom, er også bygd opp på nytt.

På akterdekket er ny leider til båtdekket under tilpassing.

Anthony legger siste hånd på innredningen i skipperlugaren. Her måtte all innredning og kledninger demonteres i forbindelse med dekkslegging. Med unntak av underpanelen, blir all respatex og innredning gjenbrukt.