tirsdag 3. november 2015

Økt skadeomfang avdekket

Under arbeid med utbedring og utskiftning av dårlige spantetopper, ble det avdekket nytt soppangrep på styrbord side. Det er et angrep av hvitkjuke. Vi håper imidlertid at angrepet kun er lokalt og konsentrert rundt funnstedet. Forøvrig fortsetter arbeidene med utskiftninger av tømmer i forskipet.

Prosjektleder Joost vurderer skadeomfang i det soppangrepne området ved styrbord port i rekka. Soppanalysen viser at det er hvitkjuke, Antrodia sp., også kalt tømmersopp. Dette er en aggresiv sopp og det kreves utskiftning med sikkerhetssone inn i frisk ved.

Soppangrepet berører alle kostruksjonsdeler i området som dekk, bjelke, bjelkeveger og revisee, spant og hudplank. Det er rimelig å anta at skadene skyldes lekkasjer. Lekkasjeområdet ligger bak dieseltanker i maskinrommet og har derved vært mer eller mindre umulig å oppdage av fartøyets mannskaper. Alle åpninger rundt tanker har vært behørig dekket med brannsikring. Her må nærmere vurdering til for hvordan vi skal løse utbedring av spesielt bjelke og bjelkeveger.

Utbedring av spantetopper går sin gang. Hovedsakelig er tømmeret i svært god stand, med mindre råteskader. Mye lar seg spunse.

Skandekket er ferdig lagt på babord side, og de gamle delene av ståloverbygget som måtte demonteres, er i ferd med å komme på plass.

Utskiftning av tømmer i forskipet nærmer seg fullført. Her fra babord side. Totalt skiftes 16 rekkestøtter samt fylltømmer mot stevn. Skandekk og drivreim er under montering.

Rekkestøttene er kommet på plass babord side.

Rekkestøtter utskiftet styrbord. Trerekka trappes ned og går over i stålrekke omtrent ved forkant romluke.

Rekkestøtter styrbord. Det er i hovedsak i forskip rundt rekkestøttene og klyss at spantetoppene må skiftes ut.

Anthony driver ut gamle trenagler fra garneringen i lasterommet.

Fylltømmer mot stevnet måtte skiftes ut på begge sider.

Den nye delen av innerstevnet er kommet på plass.

Fasongen på stevntoppen har vi ikke helt funnet ut av. Den var dekt av en stevnhatt som nok er montert i forbindelse med overgang til stålmast. Hvordan utførelsene og beslag var utformet til den gamle riggen, må vi forske litt mer på. Tips og gamle foto mottas med takk.

Gunnar har også tatt bedre bilder av mønsteret på skottene i nedre salong, og vi har følere ute for å framskaffe redskapen som er benyttet. Det er trolig benyttet såkalt mønsterull, som var populært på 1950-tallet. Vi har målt oss fram til at mønsteret repeteres hver 28 cm, dvs. at diameteren på rullen må være 8,5 cm. Bredde ca 14 cm.

Slik ser en mønsterrulle ut. Dersom noen kjenner til gamle slike som kan ha rett mønster må dere ta kontakt. Foto er hentet fra internett.

Senhøsten har vært temmelig ufyselig så langt, men det er i alle fall mildt. Det er gjort klart til å pakke inn forskipet ytterligere mot snø og vind framover.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar