tirsdag 4. september 2018

Oppstart gjenoppbygging innvendige områder på hoveddekk

Etter at båtdekket var ferdig lagt kunne arbeidene med å gjenoppbygge skott og kledninger innvendig i overbygget settes igang. Det skal utlektes, legges spikerslag, isoleres og kles med underpaneler. En stor jobb nå fram mot søknader for 2019, er å kartlegge og tegne utførelser på innredninger som grunnlag for videre kalkulasjoner.  Samtidig fortsetter arbeidene i mannskapslugar og på styrhuset.

Snart klart for siste dekksplanken. Det begynner å bli trangt for sideveis spikring som var benyttet på dette båtdekket. Det blir selvfølgelig umulig på de to siste lengdene.

 Så er det hundrevis av propper, eller karponer som skal slås ned over spikerhodene.

Dekket drives 2 runder med tjæret drev. I våre dager benyttes lindrev i motsetning til hamp som ble benyttet tidligere.

Deretter bekes natene.

Når dekket var lagt kunne spikerslag for himlingen mellom dekksbjelkene monteres.

Elektriker-rør legges i galvanisert utførelse som opprinnelig.

Spikerslag for underpanel monteres og avrettes.

Ståloverbygget var isolert med korkplater. Råmaterialet kommer nok fra korkskogene i Portugal, men platene leveres av en polsk leverandør.

Litt vanskelig å se i all tectylen, men drensrørene fra båtdekket er gjenmontert. Disse var imidlertid blendet, og vi har valgt å la det forbli slik. Det er lagt opp til utvendig drenering. Får man lekkasjer i skottet er det en omfattende operasjon og utbedre. Men det vil være mulig å åpne drensrørene dersom det er ønskelig.

Her ser vi et av festepunktene for ryggene til benkene i salongen. Et tilsvarende er sveist på stolpene som understøtter stålbjelkene til båtdekket.

Det var tydelig at underpanelen var lagt oppover og nedover fra disse festepunktene.

Her er underpanelen i ferd med å fullføres og vi ser både festepunktene og stolpene som benkene er festet mot.

Nye profilerte stålrammer for vinduene er kommet på plass.


Her følger en liten animasjon som viser oppbyggingen av sidene i ståloverbygget med alle lister og kledninger.

Snittet viser øvre del av sidene med stålprofilen rundt vindusåpningen, himling og ventilasjonskassen.

Arbeidet med å rekonstruere utførelsen på innredningen pågår. Her ser vi fra akterskottet og fram på babord side. Vi mangler det meste av innredningen i øvre salong, men vi tar utgangspunkt i det som var bevart fra den nedre salongen, og tolker det som måtte være av øvrige spor på skott og dørk samt eldre foto. I øvre salong skal det blant annet være livbeltekasser under setene.

Underpanelen er kommet på plass i byssa.

Det samme gjelder postlugaren.

Arbeidene med nedgang og mannskapslugaren skrider også fremover. Her skal den gamle lugardøra tilpasses nedgangskappa.

Gamle skruehull og sprekker spunses og limes under hengslene.

Vi har noe mangelfull informasjon om utførelsene på styrbord side i lugaren. Her var den opprinnelige innredningen tidligere utskiftet. Vi følger de spor vi har funnet på deler av kledningen, og opplysninger fra tidligere mannskaper.

Vi har sikker indikasjon på hvor den øvre køya har vært. For den nedre køya og sittebenken, følger vi fasongen på bordet og benken på babord side. Vi tror dette er nogenlunde i nærheten av det opprinnelige.

Rørekke og føtter for daviter er grunnet og klar for montering.

De opprinnelige davitene fulgte fartøyet.

Gelender for leideren til båtdekket monteres så snart det er tatt ut åpning i dekket.

Rammen for nedgangen fra båtdekket ligger klar for montering.

Babord fremre davitfot og port er kommet på plass.

Det måles og tilpasses på det nye dekket.

Flaggstang -og lanternefeste.

Styrbord port og davitfot.

Ole har kontroll på monteringen av rekka.


Vi tar også med skissa som viser utskiftningene av stålbjelker og strekkplater. De lyse feltene er utskiftet materiale. Alle illustrasjoner og tegninger er utarbeidet av fartøyvernkonsulent Gunnar.

For å skifte båtdekket måtte deler av styrhuset skjeres vekk for tilgang. Her tilpasses og monteres delene tilbake.

I likhet med båtdekket var også avløpene fra styrhustaket lagt inne i skottene. Det har tydeligvis vært problemer med disse da de fleste var plugget eller blendet. Vi har prøvd å bevare mest mulig av de innvendige kledningene, og da ble det problematisk å reparere eller å skifte drensrørene. Det aktre røret var sveist igjen på styrhustaket og vi lar det forbli slik.

Her står styrhuset atter festet i båtdekket. Vi ser også endel av drensrøret som på et tidspunkt er lagt på utsiden av styrhuset.

Lekkasjer fra styrhusvinduene hadde bidratt til store rustskader på stålet. Her ser vi kanalene som skal lede vann som trenger inn ut til drensrør i hjørnet og ned på fordekket.

Det mønjede stålet er endel av overhenget i fronten og måtte skiftes i sin helhet.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar