onsdag 26. februar 2014

Oppstart

De fysiske arbeidene på Grytøy startet opp mot slutten av januar 2014. Fra slippsettet i november har venneforeninga klargjort og ryddet fartøyet. Paralellt har det vært utført dokumentasjon av skrog og innredninger, og det er utarbeidet et foreløpig kostnadsoverslag og restaureringsplan. Enda gjenstår det mye arbeid med å skaffe fullstendig oversikt på skadeomfang og dokumentasjon av tidligere innredninger og arrangementer.

Grytøy står trygt planta på slippen. Stillasarbeidene er igang. Det grå belegget på skutesidene sr sprøytet på for å få en tydelig tekstur i forbindelse med fotogrammetri-dokumentasjon.

Vi har valgt å konsentrere oss om akterskipet i første omgang. Her vet vi at det er et omfattende pælemakkangrep i rorhylsetømmeret. Første jobben blir å demontere ror og roraksel.

Rengjøring for å finne sveisepunkter i flensen.

Rorakselen går gjennom akterdekket og opp på båtdekket. Her er nedre del demontert. Tidligere var det 2 toalett her på hekken, og vi ser hullene for gjennomføring av avløp i dekket.

Rorakselen er kommet ned. Den er sterkt tært og blir trolig underkjent.

Her synes tydelig pælemakkangrepet i rorhylsetømmeret. Teredo Navalis er en glupsk art som tar godt for seg i ubeskyttet treverk.

Den gamle ishuden fjernes. Etter opplysningene vi har fått er denne montert etter driftsperioden i Harstad/Kvæfjord.

Fartøyvernkonsulent Gunnar Holmstad står for dokumentasjon av fartøyet innvendig og utvendig ved hjelp av fotogrammetri.

Forsvarets amfibiesenter i Hellarbogen var behjelpelig med å demontere den gamle stålmasta. Tilbakeføringstidspunkt er satt til 1972, og da var fortsatt den opprinnelige tremasta ombord.

I forbindelse med arbeidene ved rorhylsetømmeret er det demontert noen lengder med hudplank på begge sider.

Tilstanden med tanke på pælemakken var ikke bedre enn fryktet. Det ser ut som makken holder seg i planken den går inn i. Det kan se ut som at den ikke krysser gjennom natene til tilstøtende planker.

Det er påvist asbest i deler av fartøyet, så arbeidene er midlertidig stoppet til vi får sanert de aktuelle områdene. I første omgang blir det utført sanering i akterpeaken så vi kan fortsette med arbeidene på hekken.

Det ligger også asbest bak de brannhemmende platene som hele maskinrommet er kledd med.