fredag 24. august 2018

Luftelyre på båtdekket.

MS "Grytøy" hadde opprinnelig luftelyre på båtdekket. Denne var fortsatt i bruk ved tilbakeføringstidspunkt for restaureringa. Lyra var senere byttet ut med elektrisk vifte under båtdekket. Dens oppgave var å forsyne den nedre salongen med friskluft via kanal gjennom båtdekket, langs akterskottet til salongen på hoveddekket, inn gjennom skottet og gjennom hull i hoveddekket under det bakerste setet på sb-side og ned i akterkant av nedre salong.

Utsnitt av et bilde vi har fått fra venneforeninga. Dette, og andre bilder gir oss grunn til å anta at luftelyra på båtdekket hadde samme utforming som de gjenværende lyrene på styrhustaket.
Vi mangler lyra som stod på båtdekket, å må derfor gjenskape denne. Vi har grunn til å tro at den hadde samme utførelse som lyrene på styrhustaket, og vil derfor kopiere disse. Ettersom vi mangler blikkenslagerkompetanse og verktøy til slikt arbeide vil vi her presentere en "arbeidsbeskrivelse" slik at vi kan hente inn anbud fra eksterne handverkere.

Ettersom dette er et antikvarisk kopieringsarbeide i forbindelse med restaurering, er det viktig at arbeidet utføres så likt originalen som mulig.

Luftelyra som skal kopieres.
Vi har studert lyra og tegnet den etter beste evne slik at eksterne parter skal kunne vurdere hva oppgaven innebærer. Lyra er produsert i 0,8mm galvanisert stål. Skjøter er utført ved hovesaklig falsing, men også klinking. Den største flensen er forsterket ved bukking og innlegg av 6mm rundstål. Falser og klinker ser ut til å være loddet.

Omtrentlige ytre mål.
Lyra er dokumentert ved hjelp af fotogrammetri, og tegnet i 3D.

Ved hjelp av tegneprogrammet har vi flatet ut de ulike seksjonene. Rutenettet i bakgrunn er 10cm mellom strekene. Overlapp og ekstra materiale for falser/skjøter er også tegnet inn, samt hvordan disse er gjort på den originale lyra. Vi kan skrive malene ut i full skala, samt legge til mere nøyaktige mål dersom oppdragstaker ønsker det. Ingen av seksjonene er helt like, noe som gjør at lyra er svakt konisk fra bunnen og opp.
En (forhåpentligvis) bedre illustrasjon av sammenføyninger. Endeflensen er klinket fast.
Endeflensen og de tre neste seksjonene er klinket langs senter, mens den nederste seksjonen er falset sammen.
Den blå streken viser profilen på endeflensen hvor 6mm rundstål er lagt inn som forsterkning.
Forsøk på bedre illustrasjon av profilen rundt endeflensen. Tverrsnitt.

Materiell:

  • 1,122 m. 6mm rundstål. Ring diameter 35,7cm.
  • 15 klinknagler i passende størrelse og legering galvanisk kompatibel med stålplatene.
  • Omlag 0,5 kvadratmeter galvanisert stålplate, 0,8mm tykkelse.
  • Egnet loddetinn.

Oppdatering 17.09.2018

Etter at blogginnlegget ble opprettet har det dukket opp noen flere bilder av luftelyra på båtdekket:
Et bilde Tore Ruud har sendt oss viser hele luftelyra. Bildet bekrefter at luftelyra er laget av tynnplater. Vi ser også at denne er tredd ned rundt en flens på dekket. Flensen på dekket er sannsynligvis sveist sammen i stål.

Kjell Martin Danielsen bidro også med dette  og neste bilde.
Dette og forrige bilde gis oss et omtrentlig inntrykk av luftelyras høyde. Ifølge Kjell Martin Danielsen, er dette bildet tatt i 1960. Ifølge "Statistisk Sentralbyrå" var gjennomsnittlig høyde 176 cm på vernepliktige i 1951. Lyra strekker seg noe over snittet på mennene som står på dekk på bildet. Vi velger å tro at den har vært omlag 180 cm høy fra dekket og opp - inklusive flensen på dekk.
Heldigvis er dette bildet tatt noenlunde rett mot luftelyra. Ved å måle på bildet kan vi da få noen relativt riktige mål av de ulike avstandene på lyra. På bildet er hele lyras høyde 146,85mm. Avstanden mellon den nederste "knekken" og neste fals er 24,23 mm. Fra den til neste fals er det 57,26 mm. Til neste fals igjen er det 30,11 mm. Avstanden fra dekk til nederste del av lyra er 10,89 mm på bildet. Ved hjelp at disse målene kan vi regne ut noen forholdstall for å estimere dimensjoner.
For å regne ut høyden på de ulike "etasjene" regner vi først ut forholdstallene:
10,89/146,85= ca 0,074
30,11/146,85= ca 0,205
57,26/146,85= ca 0,390
24,23/146,85= ca 0,156
Deretter ganger vi de ulike forholdstallene med den antatte høyden på luftelyra:
0,074x180=13,32
0,205x180=36,9
0,390x180=70,2
0,156x180=28,08
Når det er gjort, kan vi runde av, og sette målene ut i tegninga. Den blir da seende slik ut: