fredag 6. juni 2014

Arbeidene er gjenopptatt

Etter at andre prosjekt nærmer seg ferdigstillelse kan vi nå sette inn mannskaper på Grytøy igjen. Vi har også tatt inn en ekstern båtbygger fra Midtnorsk Trebåtverksted noen uker for å hjelpe på framdriften. I løpet av våren har vi fått utført asbestsanering i akterskipet og overdekket fartøyet. Det er utskiftninger av tømmer og hud i akterskipet som er prioritert. Underveis vil vi forhåpentlig få vi indikasjoner på skadeomfang i bla kjøl og andre konstruksjoner som vil bestemme videre framdrift.

Overdekning bygges på fordekket.
 
Zoltan demonterer daviter på livbåtdekket før overdekningen kan påbegynnes.
 
Så var dekksområdene på fartøyet ferdig overdekket. Overdekning av stillasene gjenstår.

Nå har vi et separat tak over båtdekket som kan stå på fartøyet, om det skulle vise seg nødvendig å sjøsette før dekket er skiftet.

I mars hadde vi firmaet Polygon ombord for asbestsanering av akteskipet.

Rorhylsetømmeret var sterkt angrepet av pælemakk. Her er deler av akterdekket demontert for å få tilgang til å rive tømmeret.
 
Rorhylsetømmeret er fjernet. Det bestod av 2 deler med dimensjon på tilsammen  10 x 11 tommer. Det var trangt å komme til aktenfor tankene i akterpeaken. Tømrene var solid innfestet alle veier med bolter og spiker.

Riving av huden fortsetter på styrbord side.  Her er en plank under riving som viste seg å ha kun et par mark-kanaler. Ellers er den krute god og et slit å rive. Her forener Håvard og Per Olav krefter. Mindre angrep kan tolereres, men det kan være en utfordring å se omfanget av markangrepene før man begynner å rive. Kjølplanken som er revet hadde ingen angrep. Men det gir anledning til å rense opp vågriss i bunnstokkene. Det var også endel opptærte spiker i denne planken.

Også på babord viste denne planken seg å være i fullgod stand.