torsdag 19. oktober 2017

Høst 2017

Året går fort mot slutten, og nå jobbes det på høygir med planlegging for 2018 og kalkulasjoner som skal være ferdigstilt innen søknadsfristen 1. november. I løpet av høsten er skroget drevet ferdig og slettet, pusset og impregnert i fribordet. Innvendig i salong er himling og siste rest av kledninger fjernet for tilstandsvurdering av stålkonstruksjonen. På mekanisk verksted er motoren tilstandsvurdert, konservert og stablet opp i påvente av midler til utbedringer.

Takket være tidligere eier Olav Berg på Leksa i Sør-Trøndelag, er deler av tidligere innredninger bevart. Disse oppbevarte han i flere år etter at Grytøy ble videresolgt sørover, helt til fartøyet passerte Leksa på vei nordover på hjemtur til Harstad. Da var det en stopp og tidligere utstyr, innredninger og en av livbåtene ble lastet ombord. Dette vil nå bidra til at vi med mye større sikkerhet kan gjenskape interiøret med riktig utførelse og materialvalg, slik det var i 1972. Her er representanter fra eierforeningen med leder Dagfinn Gjertsen i spissen, i ferd med å losse utstyr ved verkstedet i Hellarbogen.

Her stabler Håvard sittebenker og bord fra den nedre salongen og deler av innredningen fra det gamle billett -og postkontoret ombord.

En nesten komplett samling av sitteputer og rygger til nedre salong.

Konsulentene ved senteret har fått i oppdrag av Riksantikvaren og utarbeide dokumentasjon og restaureringsplan for restaurering og rekonstruksjon av det opprinnelige interiøret. Her kartlegges delene fra den nedre salongen. Desverre var det enkelte mangler, noe som vil gjøre det vanskeligere å gjenskape et helhetlig inntrykk med tanke på material og farger.

På en av ryggene fant vi navn på salmaker som utførte trekking av benker. Vi tror det står Salmaker P. Ofstad fra Kristiansund. Vi har foreløpig ikke lyktes med å spore ham.

Her har konsulent Gunnar avfotografert trekket på en rygg.

Utførelsen er relativt enkel. En treramme, huntonittplate som stoppen er sydd fast i og trekket stiftet med tacs. Utførelsen her viser at dette nok er det opprinnelige trekket.

En bevart del av en sittepute fra øvre salong viser at disse tydelig er trukket om. Men fargen stemmer bra med bilder fra vernetidspunktet. Sitteputene i nedre salong er også trukket om og er grålig i fargen. Så spørs det når dette arbeidet var utført. Kanskje publikum kan hjelpe oss her?.

Enkelte konstruksjonsdeler var også bevart sammen med mye listverk. Dette viser oss rimelig bra hvordan de ulike deler av innredningen var bygd opp.

Som et ledd i restaureringsplanen jobber Gunnar med å utarbeide arrangementstegninger som stemmer med de faktiske utførelsene. Dette gjøres ved å tegne på fotogrammetrimodellene som er tatt av skrog, dekk og innvendige flater.

Alle fundamentsbolter er trukket og kontrollert etter pålegg fra Sjøfartsdirektoratet.

Det ble også gitt pålegg om utskiftninger i stubben under motorfundamentet grunnet lutråte. Her er arbeidet godt igang med å demontere fremre del av fundamentet for tilgang skadede områder.

Spunsing av spant rundt hull for fundamentsbolt før ny stubb tilpasses.

Vi er heldige og får maskinhjelp av andre enn bare forsvaret. Her er det Hans fra Astafjord Slakteri som bistår med flytting av prpell og aksel.

Her demonteres propellhodet for kontroll og rens. Lagerleie til vinger, trekkloss/stang og tapper er målt og funnet i orden.

Propellvingene var leie å løsne.

Med list og moderat maktbruk kom samtlige av til slutt.

Vannpumpene er komponenter som trenger overhaling.

Motor og ulike komponenter er konservert og stablet opp i påvente av videre overhaling.

Kanskje blir det oppstart i løpet av 2018?

Fungerende prosjektleder Endre kontrollerer den rekonstruerte overgangen mellom platerekke og tre-skansekledningen.

Jay gjør siste finpussen før fribordet impregneres.

Laste og fotmerker er frisket opp.

Kittnatene er forseglet og grunning av skroget påbegynt.

Dekk og rekkestøtter impregneres før vinterstormene setter inn.

Platehimling og underpanel er fjernet. Hver tredje bjelke er stål og understøttet med massive stolper.

Det er store rustskader på bjelker og strekkplater i dekkskonstruksjonen

Samtlige vindusåpninger er tæringsskadd.

Det samme gjelder i høy grad gattene i fortøyningsslangene på fordekk. Her må det støpes!