onsdag 19. april 2017

Mot vår

Årets fartøymidler er fordelt og påska overstått. Det betyr at arbeidene på Grytøy er i god gjenge. Årets midler skal i grove trekk dekke ferdigstillelse av rekke i forskipet og legging av hoveddekket. Sidene på ståloverbygget skal lukkes og gjøres klart for innredningsarbeider. Kjølbolter skal skiftes og Wichmann-motoren demonteres og tilstandsvurderes. Videre skal øvrige skrogarbeider ferdigstilles.

Lenningsplanken av eik er kommet på plass. Tykkelsen er 3" og bredden omlag 8".

Rørekka av stål er montert mellom overbygg og trerekka. Nye rør med gamle støtter.

Enkelte av platene i skansekledninga er også kommet på plass.

Nye klaveller under romluka tilpasses.

Dimensjonen er 4" x 4". Hakefelling i hjørnene.

En omfattende jobb for mek-avdelinga er kontroll og utskiftning av kjølbolter. Pålegget fra Sjøfartsdirektoratet var å trekke bolt i kjøllasken for kontroll. Da måtte motoren flyttes fram. Det er mye arbeid på mekanisk avdeling for tiden, så båtbygger Håvard bistår avdelinga. Her er demontering av toppene utført og stemplene står for tur. Dette er ledd i tilstandsvurdering av Wichmann-motoren. Vi ser at det er luke over maskintoppen for stempelsjau.

Arild gjør klar for å hive opp.

To av toppene som lagres i verkstedet.

Stemplene er ute.

Svinghjul og andre deler er demontert for å lette vekta.

Lydpotte.

Deler til lavtrykkshydraulikken.

Arild klargjør skinner for å dra motoren fram på.

For å trekke kjølbolter i rommet måtte støpt ballast fjernes.

For å komme til muttere på kjølboltene må stålskoen og den gamle stråkjølen fjernes.

Her ser vi en kjølbolt-mutter under kjølen. Denne er felt i stråkjølen som tidligere skulle beskytte kjølen. Vi ser at den er frisk og fin. På Grytøy er det nå montert stålsko under hele kjølen for beskyttelse. Denne er utført i 15 mm stål. Stråkjølen er 7 cm høy og selve kjølen er 26 cm brei.

Andre partier var sterkt angrepet av pælemakken.

Arild gjør klart for å trekke kjølbolter.

Som vi ser av disse gamle kjølboltene var det på høy tid med utskiftning. Til nå er det skiftet omlag 15 bolter. Opprinnelig dimensjon er 22 mm.

Nærstudie av sterkt tært kjølbolt.

Nye bolter kommer på plass.

Så er det klart for å flytte motoren fram i rommet.

Snart framme. Godt med grease på skinnene.

Slik står Wichmannen i skrivende stund.

Ut på vinteren kom dekksplanken i hus.

Men når vi startet med dekksleggingen kom tilbakeslaget og stanset arbeidene midlertidig. Nye områder med asbest ble avdekket. I bysseområdet var det asbest rund maskinnedgangen.

Og i postlugaren viste asbesten rundt eksosrøret seg ikke å være stabil. Den begynte å støve da vi startet å arbeide i området. Firma ble engasjert til å sanere begge disse områdene.

Hoveddekket strekker seg i hele fartøyets lengde og er gjennomgående under overbygget. Det er lagt en tynn ca 15 mm foring, trolig av eik, mellom dekk og stålflensen på overbygget. Det er inngen tetting i mellom, men plugger i hvert nat skal hindre gjennomsig av vann.

Nå som asbestsaneringa er unnagjort, kan dekkslegginga fortsette. Her er Håvard tilbake i trearbeidet. Dekket er 2" x 5".

Her ser vi dekkstaven som hakes inn i den kombinerte drivreim og hakaplank.