tirsdag 17. april 2018

Båtdekket

I forrige innlegg ble det gjort demonteringer av utstyr i styrhus og lugar for å kunne begynne på riving av båtdekket. Men før dette arbeidet kunne påbegynnes måtte overdekningen bygges om. For å få gode arbeidsforhold og plass både på dekket og langs overbygget, valgte vi å lage en konstruksjon av vannrør over hele styrhuset fra stillaset på hver side av båten. rammeverket ble kledd med krympeplast. Dette var både en raskere og sikrere måte å få kledd inn fartøyet. Det er også lett å reparere plasten hvis det blir skader.

En mønsås ble lagt fra styrhustaket og ned mot akterdekket. Dette gir god arbeidshøyde på dekket.

Rekker og annet utstyr fra akterdekket blir fjernet.

3 toms vannrør blir strukket over åsen og montert på stillaset.

I helga før overdekningen skulle på kom selvfølgelig starten på senvinterens snøfall i Troms. Men dekk og stillas ble ryddet og krympeplasten strekkes over rørkonstruksjonen.

Nyinnkjøpte gassdrevne varmepistoler benyttes til krymping og sveising.

Firmaet som leverte plast og utstyr stilte med en mann til opplæring av våre folk.

Samtidig fortsatte boring og montering av ankerklyssene.

Det blir litt tilpassing før klysset sitter.

Håvard har stått for monteringen.

Så satt det på plass.

Håvard har også jobben med lugar og nedgang. Mellom stål og kledning skal det være korkplater som isolasjon.

 Utstyret på båtdekket er demontert. Plasseringen av daviten synes tydelig.

Så er det klart for å begynne riving. Dekket lå på både stål -og trebjelker. Avstanden mellom enkelte stålbjelker var relativt stor, ca 160 cm. Imellom disse lå  relativt smale trebjelker. Dekksplankene var boltet med 13 mm bolter i stålbjelkene og 4 toms skipspiker i trebjelkene.

Et særtrekk ved dekket var at plankene var spikret i hverandre med 8 toms bygningspiker. Avstanden mellom spikrene var omlag 70 cm. Dette var nok gjort for å få et stivere dekk på det relativt spinkle bjelkelaget.

Støtene i dekket på stålbjelkene var gjort etter vanlig utførelse for tredekk på stålskip. Støten er utført med lask på omlag 5 tommer og boltet gjennom bjelken.

På trebjelkene var det vanlig buttskjøt og innfesting med spiker. Dekket varierer mellom 50 til 58 mm tykkelse og er 125 mm bredt.

Fartøyvernkonsulent Gunnar følger opp med tegninger av arrangementer. Plankeløpet følger paralellt med midtskipslinjen. Totalt er det omlag 370 meter med dekksplank.

Så er stålkonstruksjonen blottlagt. Det ligger strekkplater langs sidene og på midtpartiet i langsskipslinjen. Stålet rustpikkes i første omgang for å avdekke de partiene som må skiftes ut.

Her er Anthony igang med luftdrevet nålepikke.

Så børstes stålet med roterende stålbørster. Platene påføres ren Owatrol penetrerende rustolje før de blir grunnet med en blanding av alkydprimer og Owatrol.

Eierforeningen bidro i arbeidet. Her ved styreleder som benytter manuell rustpikke.

Under davitene er stålkonstruksjonen forsterket.

Det blir mye skrot fra riving og rustpikking. Men det nylagte dekket er godt beskyttet med plastduk og finerplater.

Styrhuset er bygd på båtdekket. For å kontrollere stålet og få fornuftige omskjøter på dekket var det nødvendig å åpne akterkanten av styrhuset.

Så var styrhuset skåret opp og understøttet.

Dan tar et overblikk på elendigheta.

Lekkasjeskader fra vinduer og omfattende tæring mellom stål og aluminium viser at det var riktig å rive dekket helt fram.

Anthony fjerner siste rest av dekket i skipperlugaren.

Alle vindusåpninger blir renskåret for å sveise inn nye karmer.