onsdag 13. april 2016

Snart ferdig med plankeskift i skroget

Ut over vinter og førvår har arbeidet hovedsakelig bestått av utskiftning av makkspist hudplank. Det er også produsert og montert hundrevis av trenagler og klinkede støtbolter. Nå gjenstår bare omlag 7-8 plankelengder før skroget er lukket. Vi har også nylig hatt besøk av inspektør fra Sjøfartsdirektoatet som skulle gjøre seg kjent med fartøyet.

Håvard klemmer en plank godt inn mot stevnet og sikrer før de bøyer den varme planken videre inn mot spantene akterover.

På andre sida monterer Maurizio en fyllplank mens Heikki sikrer med ryggtak.

Innvendig ble de siste tankene demontert og flyttet fram i rommet for å komme til med nagler og bolter.

Forskipet er ferdig planket.

Totalt er det omlag 900 meter hudplank på Grytøy. Til nå har vi skiftet 502 meter.

En anseelig mengde trenagler og bolter er produsert og montert. Fortsatt gjenstår å slå inn åretta, eller trekiler, for låsing innvendig.

Det samme gjelder klinking av støtbolter.

Vinsjen er demontert fra fordekket.

Så er det tilgang dekk.

Noen ganger klarer man ikke å avdekke alle skadede partier på forhånd. Her er en dekksbjelke som viste seg å være råteskadet ute i enden under skandekk. Skandekket var lagt på motsatt side, og akterskottet i salongen står på denne bjelken, så det ville bli mye ekstraarbeid å skifte hele bjelken. Vi tok noen boreprøver for å kartlegge skaden og mulighet for å reparere med spunser.

Men råten var kommet for langt.

Vi har derfor valgt å laske inn en ny bjelkende.

Ny bjelkebit klar for montering.

Lasken blir limt og boltet, og reparasjonen blir skjult bak akterskottet i salongen under dekk.

Peder lager seg mal for lasken på randplanken i skandekket.

Randplanken blir utskiftet fra akterskottet og under hele overbygget til ut på fordekket.

Her er bjelkereparasjonen og enden på utskiftet skandekk med drivreim fra akterdekket.

Maskinrommet har fått seg en steamvask før arbeid med fundamentsbolter tok til.

Nå er det gulle reint under dørkplater og motor.

Her slår mekanikerene ut enkelte fundamentsbolter for kontroll.

Totalt er det 20 fundamentsbolter med 1 og 1 1/4 toms dimensjon. Materialet er rustfritt stål.

På denne utskriften av fotogrammetrien ser vi plasseringen av fundamentsboltene.

I april fikk vi Sjøfartsdirektoratet på besøk. Grytøy skal ha passasjersertifikat, noe som krever tett oppfølging av direktoratets regelverk. Grytøy er underlagt stasjonen i Harstad, men inspektøren kom fra regionkontoret i Svolvær. Til venstre prosjektleder Joost, og lenger fram følger Ole fra styret i eierstiftelsen nøye med.

Vi slipper ikke unna å flytte på motoren. Vi må trekke kjølbolter i kjøllaskene for kontroll. Den aktre er midt under motoren.

Her kontrolleres fundamenttømmeret for tæring. Spesielt utsatt er gjennomføringsbolten fra jordingsplata. Her gikk to av fundamentsboltene gjennom jordingsplata og tømmeret var også noe angrepet av lutråte.

Generelt var fundamentsboltene som var trukket lite tært. Mest tæring var det på de to boltene som var koblet til jordingsplata.

Konsulent Gunnar fikk klar skissa av tømmeret i hekk og propellstevn til møtet med Sjøfartsdirektoratet. De lyse tømmerene er utskiftet materiale. Det ble også tid til å vise øvrig dokumentasjonsmateriale og eksempler på hvordan vi benytter fotogrammetri og panoramafoto i dokumentasjonen. Sjøfartsdirektoratet virket fornøyd med nivået på det materialet vi presenterte.