mandag 12. september 2016

Status høst 2016

10. september arrangerte Venneforeningen Grytøy-Harstad Fergeselskap ekskursjon til Fartøyvernsenteret for medlemmer og andre interesserte. Da var det tilfredstillende å kunne melde at prosjektet i hovedtrekk følger restaureringsplanen som ble utarbeidet ved årskiftet 2013-14. Dette til tross for flere uforutsette og usikre momenter underveis i prosjektet. I hovedtrekk ser planen slik ut:

2014:     forarbeid, demonteringer og skrogarbeid
2015:     skrogarbeid
2016:     skrogarbeid
2017:     hoveddekk, brodekk, styrhus
2018:     tekniske anlegg og innredninger

Nå på høsten er vi godt igang med hoveddekket i forskipet, og selv om skrogarbeidene ikke er 100% ferdigstilt, ligger vi godt an i forhold til planen. Neste år ferdigstiller vi hoveddekket og båtdekket. Utover nyåret starter også planleggingen av gjenoppbygging av tekniske anlegg og rekonstruksjon av innredningsarbeidet som etter planen tar til i 2018.

Status for utførte arbeider så langt er:

540 meter utskiftet hudplank
Store deler av skroget er drevet med 1. tråd
12 meter utskiftet spant
Rorhylsetømmer skiftet
Omlag 26 meter skandekk utskiftet
16 rekkestøtter grovtilpasset
Innerstevnet skiftet
Utskiftninger og reparasjoner i bjelkelaget
Platearbeid på overbygg
Dokumentasjon med fotogrammetri og panorama

En lydhør forsamling følger orientering om fartøyvernsenteret og Grytøy-prosjektet
 
Gruppen ankom fartøyvernsenteret standsmessig. Det ble et aldri så lite samferdselshistorisk gjensyn mellom Scaniaen fra Harstad og Oppland rutebil og rutebåten Grytøy fra Grytøy-Harstad Fergeselskap.

Her forbereder Ole legging av skandekk på styrbord side.
 
Etterhvert som skandekket ferdigstilles, gjenmonteres tidligere deler av ståloverbygget.

Her er ytterkant av akterskottet på styrbord side akter, sveist på plass.

På fordekket er arbeid med fyllstykker mellom rekkestøttene godt igang.

Nedgangskappa til mannskapslugaren er flyttet for tilgang utbedring av bjelkelag.

Samtlige dekksbjelker rundt nedgangen måtte skiftes ut.

Styrbord bjelkebærer lot seg berge. Vi ser de gamle boltehullene fra kappa og rester av trenaglene som fester klavellen, eller dekksrammen for nedgangskappa.

Baugbandet er også skiftet. Dette forbinder stevn og revisee/bjelkeveger, og er fremste innfesting for reimer og dekksplank.

Det er avdekket et kraftig råteangrep i lukeendebjelke, bjelkebærer og klavell/ramme for romluke.

Her er Stein-Even igang med demontering av romluka for tilgang bjelkelaget.

Karmen er jekket opp ved hjelp av jernbanejekk, og Håvard forbereder videre løft med kjettingtalje.

Karmen kommer kontrollert og rolig opp fra dekket.

Lukeåpningen er avdekket og flere dårlige punkter kommer fram i dagen.