torsdag 30. oktober 2014

Stopp inntil videre.

Arbeidet på Grytøy er nå avsluttet inntil videre. Midlene foreninga hadde ble omdisponert til å dekke utgifter i forbindelse med hjemhentinga av båten. Vi har allikevel fått gjort en god del arbeid i akterskipet, bl.a. er aktersalongen dokumentert, revet og tømt for ballast og vasket ned. Dette var nødvendig for å komme i gang med utskiftning av hud omkring hekken. Hudinga er påbegynt, men arbeidet er vanskelig ettersom plankene har mye vridning inn mot stilken. For å kunne begynne med huding må først alt av spikere og bolter fjernes, og huller etter disse plugges. Spiker og bolter satt meget godt i treverket og har vist seg tidkrevende å fjerne.

Etter at all ballasten var ute vasket vi området med steamvasker og industrisåpe. Det var ikke lite "gaum" nedi der etter mer enn femti år med spillolje, smørefett og diesel på avveie.

19. sept 2014 - en milepæl er nådd. Her har Endre og Cedric tilpasset og fått tvunget på plass den første hudplanken.

Frem til skrivende stund har flere nye planker kommet til. Her er babord side.

Også på styrbord side er det kommet til en del nytt.

Fortsettelsen av plankene på bildet ovenfor.

Partiet vi nå har arbeidet i er relativt krevende mtp. huding. Stillasene var tildels i veien, og måtte tilpasses etterhvert som arbeidet pågikk.

Mye bend og tvist i hekken.

Spissbolter og spiker etter revet hud trekkes og plugges fortløpende etterhvert som ny hud legges.

Festemidler lot seg ikke affisere særlig av at gammel hud ble revet. Kanskje ikke så rart ettersom den var nokså oppspist av pælemark. Pælemarken har holdt seg i huden, og ikke krysset natene. Så langt har vi bare funnet ytterst få plasser hvor marken har entret spanter, dette har imidlertid ikke medført nevneverdige skader utifra hva vi har sett så langt.

Akterstevnen var angrepet av råte. Innerstevnen var så dårlig at vi valgte å skifte ut toppen.

 Ytterstevnen lot seg reparere ved å luse inn et nytt stykke.

 Her er den nye innerstevnen klemt på plass og klar til bolting.

For å få tvunget innerstevnen på plass ble deler av huden revet - denne skal allikavel skiftes etterhvert.

Selv om vi er ferdige med restaureringsarbeidet for i år, fortsetter vi med dokumentasjonen. Dokumentasjon av maskinrommet er i gang. Her er styrbord side i 3D.