tirsdag 6. oktober 2015

Forskipet påbegynt

Utover sensommeren gikk arbeidet litt i stå på Grytøy. Vi kom ikke videre med skrogarbeidene midtskips på grunn av arbeidet med sanering av asbest i maskinrommet. Det var fortsatt noe arbeid med skandekk akter for et par mann, men det var nødvendig å endre framdriftsplanen ved å starte med skrogarbeid i forskipet. Det var også her nødvendig med demonteringer av innredning, og arbeidet startet som alltid med dokumentasjon.

Panoramabildet er satt sammen av flere bilder tatt fra ett og samme punkt, tatt med ei fisheyelinse. Klikk på bildet for å se dette, og flere andre fra lugaren i panoramavisning.

Før rivinga av lugaren forut laget Gunnar panoramabilder av innredninga der. Panoramaene viser innredninga på en litt merkelig måte, her ser vi omgivelsene fra punktet de forskjellige bildene ble tatt. For at visninga av det sammensatte bildet skal bli mere forståelig trenger en hjelp av litt spesielle programmer. - Man kan da klikke og dra i bildet for å se seg omkring fra de ulike posisjonene, samt scrolle for å zoome inn på detaljer. Klikk på bildet ovenfor, eller her for å komme til ei slik visning.Her er 3D-modellen fra lugaren forut, laget ved hjelp av fotogrammetri. Denne er utført etter at uoriginal innredning er fjernet. Lugaren hadde tydelig utførelser fra forskjellige perioder. På styrbord side var gammel innredning og kledning fjernet, og erstattet med koreapanel. Under demontering var det tydelig at det måtte ha vært utført skrogarbeider. Dette har trolig sammenheng med opplysninger om grunnstøting på 1980-tallet. Det er foreløpig noe usikkerhet omkring utforming av styrbord side. Her har vært både benk og anordning for vask. Heldigvis er fortsatt babord side med opprinnelig utførelse, og er dermed grunnlag for rekonstruksjon.

Vi var hindret fra å legge hudplank videre mot maskinrommet på grunn av pågående asbestsanering. Det var imidlertid noen hundre trenagler som skulle produseres og settes i den huden som allerede var lagt.

Trenaglene er av dreid type med hode. Dimensjonen er 30 mm.

Jay er i full produksjon av kiler til naglene innvendig.

Å produsere propper er arbeid for yngstemann.

Men lærling Torstein er også igang med mer givende arbeid. Han har jobben med å fullføre skandekket akterover på babord side.

Skandekkskonstruksjonen består av et indre og ytre vaterbord som ligger mot den øvre bordgangen. Innenfor ligger drivreim som er felt ned i bjelkene. Det ytre vaterbordet som ligger oppe på spantetoppene er oppråtnet rundt hele veien. Vi trodde deler av den indre som overbygget står på, delvis kunne berges ved å spunse dårlige partier. Den viste seg også å være så dårlig at vi må skifte hele veien på babord side.

Dimensjonen på indre vaterbord er 3,5 tommer. Det ytre er 2, 5 tommer.

Den gamle drivreima og hakaplanken på innerkant er beholdt.

Avslutning av skandekk mot akterstevn. Råteskaden i toppen av akterstevnet er utbedret.

Skandekket akter nærmer seg ferdigstillelse.

De øvre bordgangene er skåret i fasong ut av tykkere emner for å klare den kraftige bøyen mot akterstevnet.

Her er skandekksplanken på plass og skandekket ferdig boltet. Skandekksplanken er tynnet ned mot 40 mm mot stevnet.

Det er tatt prøver av råte og sopp, og sendt til analyse for å avdekke type. Det kan ha betydning for tiltak og behandling. Analysene viser at det ikke er aggresive råtesopper vi har med å gjøre. I de innvendige konstruksjonene er dette gråråte og barkesopp.

I påvente av asbestsanering ble forskipet åpnet undervanns. Her har det tidligere vært utført skift av hudplank. Motorsagspor i fylltømmeret tyder også på at lotet tidligere kan ha vært skiftet. Anthony utvider stillaset framover slik at vi også kan ta fatt på skift av rekkestøtter på fordekket.


Fordekk Grytøy. av gunnarSketchfab
Før arbeidene med rekkestøttene i forskipet tok til, ble dekksarrangementet dokumentert med fotogrammetri.
  
Skansekledningen består av pløyde bord. Tykkelsen er 36 mm. Det er imidlertid variabel bredde på enkelte bordganger, så de er trolig stukket ut og individuelt tilpasset. Det er mye utlegg i skansekledningen i forskipet. I midten ser vi bordgang uten not og fjær som vi trodde kunne være en slags fyllplank. Men det er kun på den ene siden, så det er trolig en reparasjon.

Klyssene må ut for å skifte hud og råteskadet tømmer. Plassering av slitejern dokumenteres.

Håvard sikrer klyssene

Klysset kom velvillig ut.

Saneringen av asbest i maskinrommet er avsluttet. Her er asbestpapp og plater forsvarlig pakket for destruksjon. Det har vært et omstendelig og tidkrevende arbeid. Asbestfiberen er av type krysotilasbest.

Mannskapet fra Polygon har gjort et grundig og betryggende arbeid. Her er siste opprydding og rengjøring igang etter at trykksonen er demontert.

Asbesten hadde festet seg i treverket, og alle flater er høvlet eller pusset samt grundig rengjort i prosessen. Nå er det bare å flytte på tankene for å få innvendig tilgang til videre skift av hudplank.

Det er kun fremst på fordekket framfor luka at det er gjennomgående rekkestøtter. Samtlige var i dårlig forfatning og blir utskiftet. Bredden er 7 tommer.

Her ser vi overgangen der trerekka møter skansekledningen av stålplater på babord side. Anthony og Håvard demonterer rekkestøtter.

Det er en målsetting å få mest mulig kjerneved i rekkestøttene, spesielt i dekksnivå.

Nye støtter under tilpassing.

Stevnet består av en indre og ytre stevn. Den ytre er av eik, og den indre av furu. Bredden er omlag 12 tommer. Innerstevnet var råteskadd i dekksnivå og skaden strakk seg en liten meter under dekket. Vi lager et snitt og skifter ut den øvre delen.

Fartøyvernkonsulent Gunnar har ved hjelp av fotogrammetrien og tegneprogram laget en skisse av konstruksjonen. Skjøten for den nye innerstevnen ligger under baugbandet.

Innerstevnen er dimensjonert og klar for tilpassing og montering.