mandag 13. februar 2017

Status på nyåret 2017

Det er blitt en stund siden forrige innlegg. Prosjektet stoppet opp senhøsten ifjor, inntil en ekstrabevilling fra ubrukte fartøyvernmidler kom Grytøy tilgode mot slutten av året. Her følger en gjennomgang av utført arbeid før tildeling for 2017. Dette har i hovedsak vært rekker og kledning i mannskapslugar.

De siste delene av skandekket ble montert på fordekket.

Nytt mot gammelt skandekk

Rekkestøttene på fordekket slettes. Det er bra med fasong i rekka på Grytøy.

Fartøyvernkonsulent Gunnar har printet ut fullskala fasong av lenning fra 3D-modellene av Grytøy.

Båtbyggerne rapporterer at dette har vært et svært nyttig hjelpemiddel for å gjenskape riktig fasong. Her er utskriften ført over på finerplater.

Det er kun på fordekket at det er rekke av tre. Her har Jay laget mal for avslutning av rekka og overgang til stålrekka.

På motsatt side tilpasser Ole emnet mot den gamle stålrekka.

Paralellt med trearbeidene har mekanikerene utbedret og behandlet de tidligere demonterte stålrekkene som klargjøres for montering.

Her er en del av hjørnet på fronten av overbygget som er skåret ut for å kunne skifte skandekket under overbygget.

En rekkestøtte ferdig rustpikket og grunnet.

Dan driver ferdig skandekket slik at stålrekke og platene på overbygget kan monteres.

Kazic tilpasser og retter inn stålrekka.

Så er høyden og tapper bestemt. Finsletting av støttene før skansekledningen legges.

Den nye lenningsplanken i eik er felt på rekkestøttene. Lenningen er 3 toms.

Nye kryssholt felles mot rekkestøttene

De gamle har gjort sin tjeneste, men fungerer fortsatt som mal.

Nytt kryssholdt under produksjon.

Skansekledningen legges. Tykkelsen er 36 mm.

De enkelte bordene følger det gamle løpet. Bordene er foreløpig festet med skruer. Vi har ikke klart å skaffe riktig type spiker, 4,5 toms klipt bygningspiker. Vi har derfor sett oss nødt til å bruke ordinær 5 toms trådspiker. Spikerhodene blir sparklet og overmalt.
 
Fasongen mot stevnet krever både steaming og jaging av bordene.

De nye kryssholtene ferdig montert. Pilothull for gattene er boret.

Styrbord side med stål og tre i skjønn forening.

Mannskapslugaren klar for å kles med panel. Skottet mot lasterom er satt opp der vi måtte åpne for tilgang utbedringer. Ny dørk er lagt.

Reidersene boltes mot nye bjelker. Ny kledning er montert ute i sidene.

Alle reiders er kledd inn. Himling er lagt mellom bjelkene.

Før årsslutt var leder av eierlaget, Dagfinn Gjertsen, på fartøyvernsenteret for å gjøre opp status med prosjektleder Joost.