onsdag 22. juni 2016

Ferdig planket

Det har vært lite variasjon i arbeidet på Grytøy den siste tiden, og derav mindre aktivitet på bloggen. Nå begynner det tyngre ensformige arbeidet med skroget å nærme seg slutten, foruten drivinga da. Vi avventer den største delen av det arbeidet til neste år. Men vi gjør litt i år for å spre belastninga på mannskapene. Det er fort gjort å pådra seg belastningsskader. Så blir det godt å hvile armene i ferien.

Den tidligere omtalte soppskaden på styrbord side er utbedret. Det var tømmer soppen som hadde fått utvikle seg i et avgrenset område bak tanker fremst i maskinrommet. Angrepet berørte både spant, hud, skandekk, revisee/bjelkeveger og en dekksbjelke. Her prøver Eric den nye innfelte reviseen. Fellingene skal passe både mot skjøter og bjelkeender. Dekksbjelkene er stemplet av i området.

Reviseen er klar til å boltes fast, og en ny garneringsplank er montert. Reviseen er 5 1/4 x 5 1/4" og garneringen 2 1/4".

Bjelkevegeren består av to lag. Her er den innerste under montering. De to delene utgjør 5 1/4" på bredden. Den totale høyden med reviseen er 12 1/2".

Så var det bjelken sin tur. Skandekket var allerede lagt på babord side, så vi valgte å gjøre en reparasjon av bjelkeenden. Kanskje sparer vi også noe dekksplank på dette viset. Dekket på Grytøy er gjennomgående under overbygget og dermed arbeidskrevende å skifte ut. Vi ser på restene av den gamle reviseen at bjelkene er felt med enkel svalehale.

Den nye bjelkeenden er boltet og limt.

Så var alt soppskadet virke utskiftet. Tidligere har det vært lysventil i skroget under den reparerte bjelken. Her er det nå fullspantet og gjennomgående garnering.

Naglinga og boltinga er ferdigstilt. Vår hjelpearbeider Katarina har fått praktisert mange av arbeidsoperasjonene for en skipstømrer, og hun er i tenkeboksen for en eventuell lærlingeplass.

Arbeidet med sletting av skroget er også ferdigstilt.

Her er det Eric som finhøvler fribordet.

Noen tusen propper eller karponer må produseres til et prosjekt som Grytøy. Her er det lærling Torstein som tar et tak.

Stilstudie i håndhøvling av skrog. Her ved altmuligmannen Peder.

Det blir noen kvadratmeter skrog å høvle. Totalt er det skiftet omlag 540 meter hudplank.

Det blir også noen kilometer som skal drives. Her setter Katarina 1. tråden.