fredag 29. januar 2016

Nytt år og nye muligheter

Vi er kommet til utgangen av januar, og vi har allerede arbeidet opp forhåndstilsagnet for 2016. Så nå venter vi og eierene i spenning på årets tildeling fra Riksantikvaren. Forhåpentlig blir tilskuddene fordelt tidlig i februar. Det arbeides med oppplanking av skroget og montering av stålseksjonene som tidligere er fjernet fra overbygget. Samtidig er overbygget åpnet opp på styrbord side for utskiftning av skandekket.

Skandekket er ferdig lagt på babord side, og stålet som måtte demonteres er i ferd med å komme på plass.


De gamle seksjonene blir stort sett benyttet om igjen.

Her er Stein igang med innfesting mot skandekket.

I rundinga bak på hekken var de gamle stålplatene i dårlig forfatning, Det samme gjaldt vinkeljernet mot dekket som platene er sveist fast i. Det bød på utfordringer å få de nye krummeplatene ihop mot det gamle.

Etterhvert får gutta formet platene og kan begynne å sveise ihop seksjonene.

Stein Even har ledet platearbeidene.

Så var den værste delen fast. Her bak skal det gjenskapes toalettrom slikdet var da Grytøy gikk i rutefart.

Etterhvert som babord side av overbygget igjen er understøttet mot dekket, er styrbord side åpnet.

Det viste seg å være for dårlig tilstand på skandekket også på styrbord side.

Himlingen i salongen oppunder båtdekket er så vidt åpnet. Stålbjelkene og strekkplater er sterkt angrepet av rust. Men utbedringen kommer på et senere stadie. Foreløpig ser det ut som stålbjelkene ligger med ca 160 cm avstand med relativt smale trebjelker imellom.

En dekksbjelke på akterdekket var sterkere angrepet av råte en antatt. Her må vi nok inn med en delvis utskiftning.

På fordekket rundt nedgangskappa er det mer omfattende skader i bjelkelaget som fordrer utskiftninger. Dette gjelder både bjelker og kraveller.

Men foreløpig holder vi oss til opp-planking av skroget.

Peder legger plank på styrbord over området som var angrepet av soppskader. Når vi er ferdig bordet i området skal vi gå løs på reviseen og bjelkevegeren som er skadet på innsiden.

Vi har benyttet mannskaper fra bygningsvernavdelinga til å hjelpe oss med nagling og bolting av skipsplanken. Her er Rafi i aksjon som motholder på klinking.

Det begynner å tettes igjen på styrbord side.

Her fra midtskips styrbord.

Framme styrbord.

Et annet lag har tatt fatt på babord side og jobber seg opp.

Det er tildels mange lange planker i skroget på Grytøy. De lengste ligger på over 11 meter. Her er Peder igang med en 9-meter.