torsdag 3. november 2016

Foreløpig avslutning

Vi fortsetter der vi slapp sist, med råteangrep i bjelkelaget rundt romluka. Ny analyseprøve ble sendt inn, og denne gangen var det foruten de mer vanlige hvit- og gråråte, barksopp og muggsopp, også et nytt bekjentskap; husnettsoppen. Også denne krever utbedring med sikkerhetsone.
Før vi avsluttet årets arbeider fikk vi ferdigstilt bjelkelaget rundt romluka.

Demontering karm, dekksramme og dekk avdekker omfattende skader. Som så mange ganger før erfarte vi at det synlige tømmeret ikke avslørte omfanget.

I soppanalysen heter det bla om husnettsoppen;
Leucogyrophana mollis) forårsaker skader på materialer som utsettes for
vedvarende høy fuktighet/lekkasjer, ofte i kjellere, men også i vinduer, undertak og annet
eksponert trevirke. Soppen har liten evne til å spre seg inn i friskt og tørt treverk, men kan
lokalt forårsake omfattende skader. Utskifting av angrepne trematerialer med sikkerhetssone
er nødvendig.

Værre blir det jo mer en graver

Skaden omfattet begge lukeendebjelkene, en av bærerene og to stikkbjelker.

Dekksbjelkene er felt med svale i reviseen.

Her er tilsvarende felling på reviseen.

Anthony er i gang med bjelkeproduksjon. Bredden er 7, 5 tommer.

Det er bra med tyngde i en slik bjelke, og talje benyttes ved felling og justering.

1/2 svalehalefelling forbinder bæreren til lukeendebjelken.

Fellingen for svalen hogges ut

Babord bærer demonteres.

Konstruksjonen begynner å falle på plass. Her gjenstår noe innfesting bla av horisontalknær.

Fyllstykker er ferdig tilpasset, og skandekk lagt fram til stevn på babord side. Slik står det til vi kan starte på igjen når videre finansiering er kommet på plass.

Noe av det siste som ble gjort, var fjerning av belegget på båtdekket for vurdering og oppmåling av dekksplanken til søknadsfristen 1. november.