onsdag 14. juni 2017

Dekkslegging og tilstandsvurdering motor

Hoveddekket er nå ferdig lagt, men det gjenstår noe driving på akterdekk, og fullføring av beking på utvendige dekksflater. Wichmannmotoren er løftet ut av båten. Motoren skal demonteres, kontrolleres og overhales i verkstedet. I år er det kun rom for en fullstendig tilstandsvurdering. Nå som skrogarbeidene nærmer seg fullføring vil vi konsentrere oss om overbygg, innredninger og tekniske systemer. En mer detaljert restaureringsplan for de gjenstående arbeidene er under utarbeidelse, og vil være klar til søknadsfristen i november.

Et av hovedmålene for prosjektet i år var å ferdigstille dekket. 

Overbygget står på selve dekket, så det var nødvendig å demontere den nedre delen av stålkonstruksjonen. Deler av stålet som var tæringskadd blir utskiftet.

Tilgang på andre konstruksjoner som måtte skiftes og bolting av skandekk gjorde at store deler av dekket måtte byttes i akterskipet, selv om det her stort sett var i fullgod stand. Midtskips i salongen vil det imidlertid fortsatt ligge endel av det originale dekket.

I hovedsak er det "The English Branch" av fartøyvernsenteret, Anthony, Dan og Jay, som står for dekkssarbeidet. Her ved Jay som er i ferd med å lukke siste del mellom luke og lugarnedgang.

Enkelte særegenheter er registrert ved det gamle dekket. Stort sett er fartøyet bygget nennsomt og med solid utførelse. Dekket er imidlertid lagt noe tilfeldig med "rettsida" både opp og ned. Et annet trekk er at ved støter mellom dekksplank er det høvlet nat og planken ligger helt tett i underkant på bjelkene. Det vi normalt ser og utfører er et jamnstort nat helt til bjelken som bunndrives.

Framme ved klyssene er dimensjonen på dekket økt til 90 mm og det ligger jamnt med skandekket.

Det klargjøres for innfesting av flens mellom fronten av overbygget og dekket. Det legges tjærefilt og en 15 mm eikeforing som utgjevner høyden mellom skandekk og hoveddekk.

I natene under flensen var det satt karponer.

Overgang mellom nytt og gammelt dekk i salong. Opprinnelig har natene vært kittet på det innvendige dekket. I salongen lå det belegg på dekket.

Så skal det slettes. På et tidspunkt i fartøyets fase, etter tilbakeføringstidspunkt, har man ønsket synlig skipsdekk. Det ble da lagt gummimasse i natene. Alt dette er nå fjernet og dekket vil bli kittet som opprinnelig.

Fordekket ferdig lagt.

Rengjort og klart for driving.

Håvard er en del av drivelaget. Det legges to tråder med tjæredrev.

Beking av dekk er påbegynt.

Kazic tilpasser ny plate i fronten av overbygget.

Etter framdriftsplanen skal stålarbeidene i forbindelse med utbedring av dekket ferdigstilles i år, slik at det kan klargjøres for videre arbeid med innredninger.

Dokumentasjons-avdelingen jobber med å framskaffe informasjon om detaljer rundt utførelse av innredningen. Her har Gunnar gjenskapt den øvre salongen på grunnlag av fotogrammetri, eldre foto, og informanter. det vil også bli utarbeidet tegninger av arrangementet. Deler av innredningen er også bevart av tidligere eiere, og vil være av stor betydning for en korrekt restaurering og rekonstruksjon.

Slik ser det så langt ut som den nedre salongen var utformet.

Nye arrangementstegninger vil bli utarbeidet, tilpasset utformingen av fartøyet slik det framstod i 1972. Tegningsarbeidet utføres på grunnlag av fotogrammetrimodellene med programmet Rhinoceros,


På vårparten var det klart for å løfte Whicmann-motoren ut av fartøyet for en fullstendig overhaling på verkstedet. Svinghjul, lydpotte og andre komponenter var allerede demontert, men for å få motoren opp av romluka måtte først sylinderblokka skilles fra veivhuset. Vekten av dette er omtrent 1700 kg. Arild og Håvard har stått for det meste av motorarbeidet så langt.

Her lastes sylindrene på traktoren.

Så var det veivhus med gir og bunnramme som stod for tur.

Det var små marginer for å få delen opp av romluka. Det gikk med et nødskrik og list og lempe. Når alt skal oppmonteres igjen blir nok veiv, veivhus og bunnramme løftet separat.

Forsvaret er til uvurderlig hjelp med sin 50 tonns kran.

I verkstedet var jiggen tilpasset Wicmann-ramma.

Forsvaret ved Einar og hjullasteren sørger for at delene kommer inn på verkstedet.

Bunnramme og veivhus veier omlag 5200 kg.

Montert på stålfundamentet og klart for rengjøring.

Motoren er kommet i hus og foreløpig stablet opp.

De 12 boltene som holder sylindrene på plass kontrolleres og rengjøres. Stein-Even tar seg av kontrollen med motoren. Vi var representert på kurs hos Veteranmotor AS, på Rubbestadneset i vår, og opprettet kontakt med Wichmann-miljøet der.

Smøreoljefilter og brennstoffpumpe/regulator venter på tur.

Blåseren var full av fett og sot.

Veiva er målt og det er lite slitasje å spore.

Sylinderforingene er demontert.

Paralellt med motorarbeidet har mekanikerne fortsatt arbeidet med utskiftning av kjølboltene. Når motoren var flenset ifra og mellomaksel og propellaksel skilt ifra hverandre, kunne de gå videre akterover.

Kjølboltene trekkes med hydrauliske jekker. Totalt er det 34 kjølbolter, og langt de fleste var overmoden for utskiftning.

13. juni var Sjøfartsdirektoratet på ny kontroll. Det er inspektør Josefsen fra Svolvær-kontoret som følger opp fartøyet. Så langt er de godt fornøyd med dokumentasjonen og arbeidet som utføres. Aksling og hylse har store slitasjeskader. Det samme gjelder bærelager for mellomaksel. Dette har vært et gjennomgående problem for fartøyet viser arkivene til rederiet Grytøy-Harstad Fergeselskap.

Styret for eierforeningen var også tilstede ved inspeksjonen. I forkant fikk eier og verft en fin gjennomgang av nødvendige lover og forskrifter samt dokumentasjonskrav ved sertifisering som passajerfartøy. Her redegjør Stein-Even for utført arbeid med motoren så langt. Det er sylinderforingene som er gjenstand for et kritisk blikk. Kjølinga var tett på sylinderkappa, og det har vært varmgang og gjennomslag  og knekte stempelringer på en sylinder.

Inspektøren tar en titt på gir/omstyring. Her er det også potensiell slitasje. En fullstendig oversikt og tilstandsvurdering vil foreligge på sensommeren en gang.