fredag 29. juni 2018

Båtdekket - rekonstruksjon

Etter mye utskiftninger, rustpikking og overflatebehandling av stålkonstruksjonene i overbygget på Grytøy, er arbeidet med båtdekket nå godt igang. Aluminiumsfronten på styrhuset måtte også utbedres, og paralellt klargjøres ulikekomponenter både på Wichmannmotoren og dekksutrustning. Det er drift gjennom sommeren, selv om ferieavviklingen nå er i full gang.

Planlegging av utskiftninger i stål og aluminium på overbyggene.

Det er ikke rennesteiner på dette dekket, og dekksplanken går helt ut til kanten av overbygget. Rustskader her og i strekkplatene gjør at et felt blir skiftet skiftet ut rundt store deler av overbygget.

Nye strekkplater skjæres ut etter mal av de gamle fra hekken.

Utskiftningene strekker seg langs store deler av dekket.

Tidligere har det vært drenering gjennom rør fra dekk innvendig i skottene. Disse var blendet da restaureringen ble påstartet. Dette skyldes trolig at det kan ha oppstått lekkasjer i skottet eller at fartøyet har endret sett slik at dreneringen ikke lenger fungerte optimalt.

Avrenning hadde utløp rett over skandekket.

Det var montert høyere kant langs dekket på laveste spring med nye utløp for regnvann for å unngå renner nedover sidene på overbygget.

Arild sveiser ferdig platene rundt overbygget som måtte demonteres for utskiftning av hoveddekket.

Enkelte større partier var så rustskadd at plater ble skiftet i full høyde. Her fra akterskottet i salongen.

Alt stål blir rustpikket og mønjet.

Overganger mellom stål og aluminium er utfordrende. Her er deler av overhenget i styrhusfronten skåret ut for å skifte både skadet aluminium og stål fra det opprinnelige overbygget. Skadene skyldes for det meste lekkasjer fra vinduer i styrhusfronten bak kledningene. Men isolasjonen mellom metallene var også for dårlig.

Nytt stål og ny aluminium tilpasses.

Overganger mellom stålet og aluminiumen blir isolert med gummi. Opprinnelig var det benyttet en en slags canvasduk som ikke har vært tilstrekkelig holdbar.Sveisearbeidene på aluminiumsfronten går mot slutten.

Underkant er avrettet og det gamle anlegget for lastebommen er sveist på den nye fronten.


Rørrekke og daviter får puss.

Håvard og Endre klargjør en produksjonslinje for dekksplanken til båtdekket. En radialarmsag gjør susen når laskene for dekksplanken skal skjæres.

Jay og Anthony har høvlet dekksplank og legger opp i den tomme slipphallen.

Vi bruker Owatrol rustolje og alkydprimer på stålet. Som en ekstra beskyttelse legger vi et tectylakttig stoff på topp av plater og bjelker før dekkslegging.

Endre har planlagt og lagt til rette for dekksleggingen. Det er om å gjøre å få plasseringen av dekksplankene i henhold til tidligere og passe med gamle boltehull i bjelkelaget.

Dekket legges fra hver side mot senterlinjen. Det er om å gjøre å starte rett. Ytterst ligger en randplank som er formet etter sidene på overbygget. Den første dekksplanken formes også delvis etter ytterkant men har rett innerkant og felles inn i randplanken. Akterover fungerer randplanken også som som hakaplank for resten av dekksplanken.

 Prøving av rett vinkel på sagbladet er igang.

Når alle snitt stemmer er det bare å sette igang produksjonen.

Anthony tar seg av styrbord side. Her skal lasken plasseres over stålbjelken slik at det er nok ved for bolten. Det må legges mellomlegg av tre oppe på bjelken for å fylle ut høydeforskjellen som strekkplatene utgjør.

Lasken er klar og det blir boret gjennom det gamle hullet i bjelken fra undersiden.

Mot hekk.

Mellom stålbjelkene ligger det 3 toms trebjelker som dekket blir spikret i.

Inntil videre henger trebjelkene kun i strekkplatene.

Merkelig nok var ikke bjelkene boltet i stålet på endene. Så når det spikres må det stemples oppunder.

Dekksboltene festes med ordinære sekskantmuttere.

Motorarbeidene er igang igjen. Vår nye mann på mekken, Kent Ove, skal stå for det meste av reparasjoner og monteringer.

Alle veivlager er nystøpt, dreid og montert i lagerskålene. Men mer utfyllende beskrivelser av motorarbeidene får vi komme tilbake til etter ferien.