fredag 26. juni 2015

Arbeidene gjenopptatt mai 2015

Det har vært stopp i arbeidene ombord siste halvår fram til mai måned. Dette skyldes i hovedsak at midlene til prosjektet var brukt opp i fjor høst og behandlingstid for søknader om videre finansiering av prosjektet. I løpet av vinteren har prosjektplanleggingen gått sin gang og Gunnar på dokumentasjonsavdelingen har utarbeidet et system og plan for dokumentasjon og registrering av alt det tekniske utstyret i maskinrommet. Dette må demonteres for å kunne gå videre med skrog og dekksarbeider. I tillegg må det utføres asbestsanering av den gamle brannhemmende kledningen i maskinrommet.

Ole Hansen og Bjørn Johnsen fra venneforeninga startet arbeidet med å fjerne uorginal innredning og klargjøre lasterommet før demonteringer i maskinrommet kunne starte. Alt utstyret fra maskinrommet må fram og opp romluka. Løfteanordning måtte rigges for å få tunge komponenter opp av rommet og ned fra dekket.

Det er også en mengde verktøy, reservedeler og annet utstyr med faste og mindre faste plasser rundt om på skott, i skuffer og skap som må håndteres og lagres.

Bjørn Johnsen demonterer luftflaskene.

Her er luftflasker og diverse tanker løftet på dekk.

Så står en generator for tur.

Alt utstyr er foreløpig buksert ut denne lille døra til rommet. Styrbord side begynner å bli rensket for utstyr. Så står dieseltanken for tur. Vi er avhengig av tilgang til innvendige skrogsider når vi skifter hudplanker. Dette for å klinke og skru gjennomgangsbolter, eller slå kiler i gjennomgående trenagler. Bak blikkplatene ligger det asbestplater. Disse må saneres av spesialfirma. Underveis i arbeidet har vi tatt prøver i maskinrommet for å følge med fare for eksponering av asbestfibre.

Mekaniker Kazik har sin fulle hyre med å håndtere ulike generasjoner kabling på skott og oppunder dekk. Blikkplatene oppunder dekk er mange steder i ferd med å ruste opp. Videre blir vi eksponert for asbesten når dekksarbeidene begynner. Derfor må også dette saneres.

I rommet har fartøyvernkonsulent Gunnar montert plansjer av panoramamodellen han tidligere har laget. Her er maskinrommet delt inn i områder til hjelp for registrering av plassering av alt utstyret.

Utstyret mellomlagres i materiallageret. Alle delene merkes og registreres i skjema med bla. type, funksjon, opprinnelig plassering og lagerplassering.

Deretter skal det inn i prosjektets egen container.


Prosjektleder Joost og arbeidsleder Endre planlegger den videre framdrift tilpasset ferieavviklingen.

Skrogarbeidene i akterskipet fortsetter med Jay og Anthony fra den britiske seksjonen av staben.

Båtbyggerne har funnet det sannsynlig at de korte hudplankene i krumminga helt bak i hekken er "hugget" i fasong. Det er svært krumme linjer som vil gjøre det vanskelig å bøye korte planker. Vi ser det også på strukturen i veden og bandsagspor på innsiden at den er skåret ut av et tykkere emne.

Her er en ny slik planke under produsjon.

Siste rest av skott og benk bak i nedre salong må demonteres for å få ut tankene bak i hekken. Det er også her nødvendig for å komme til med bolting og nagling til hudplankene. Det rapporteres også at det er rustet hull i disse ferskvannstankene. Den fremste tanken er av aluminium og en senere montering.