fredag 7. desember 2018

Førjulsblogg

Desember er godt igang og året nærmer seg slutten. Kalkulasjoner for 2019 er utarbeidet og eierforeningen har sendt søknad til Riksantikvaren for sluttføring av prosjektet. Så får vi se om Grytøy kan seile i 2019, eller om det går ytterligere et år før ferdigstillelse. Det jobbes for fullt for å fullføre årets oppgaver. Her følger et innlegg om mange av de små og store arbeidsoperasjonene som pågår ombord og i verkstedet.


Vi begynner med det mekaniske arbeidet denne gangen. Ny løsning med hylse for roraksel er godkjent av Sjøfartsdirektorat og Riksantikvar. Arbeidene med produksjon av hylse er i full gang.

Her tilpasses stussen for tetting med simmerring på nedre del av hylse under stevnflensen.

Skive og mutter for innfesting på dekk er produsert.

Nye lager til bæringer for propell og mellomakslingen er støpt.

Arbeidet med propellhylsa er påbegynt. Her ser vi nytt kvitmetall som er støpt innvendig hylse.

Her er den indre flensen på propellhylsa med nyproduserte bolter for pakkboks.

Gammelt og nytt indre hylselager. Det gamle var utslitt og sprukket.

Lageret skal presspasses til hylsa. Indre diameter er ikke bestemt, da vi avventer krav om eventuell ny aksel. Alternativt reparasjon av den gamle.

Vannpumpa til motoren er overhalt og nye pinskruer er produsert. Disse har tidligere vært utskiftet med jern og var helt opptært. Det benyttes korkpakninger ved montering.

Det gamle pumpestempelet og akslingen var utslitt, og nytt er produsert. Vannpumpa er også boret opp grunnet slitasjeen.

Topplokkene er delvis overhalt. Vi avventer enkelte deler fra Wichmannfabrikken.

Tallerkenfjærene i sikkerhetsventilene var montert feil vei og låst av. Dette er nå rettet opp.

Oljefilteret er renset og overhalt.

Stein Even gjør klart for honing av sylinderne. Når dette er gjort og foringene eventuelt godkjent, er alt klart for montering av sylinderblokka.

Kjettingsaksene er reparert.

Kazic monterer sakser og kryssholter på fordekket.

Under skroget er jordingsplata montert.

Peder produserer ny ekkoloddbåt.

Det blir også montert ny innmat.

Lukelemmer av tre til romluka blir gjenskapt. De senere år var det benyttet aluminiumstopp med luke.

Ferdige lemmer. Så heretter er det bare å rigge seg med lukepresenning, kiler og skalkejern ombord.

Gripetakene er av halvrundjern som opprinnelig.


Vi rekonstruerer også fenderlistene. Disse var fjernet de siste årene fartøyet var i bruk. Vi ser imidlertid plasseringen av listene på gamle bilder. Dimensjonen er 3 x 5 ". Mot akterenden blir de så stive at vi må steame endene på skroget.

Steam føres inn i en presenningspose rundt enden av fenderlista.
 

Det er også fenderlist rundt ståloverbygget i fortsettelsen av lenningsplanken på rekka.

Denne lista er utført i eik.

Fenderlista føres rundt hekken på overbygget. Lista er festet med bolter i påsveiste muttere langs overbygget.

Dugnadsgjengen fra eierforeningen har fjernet mange lag med gammel overflatebehandling på stålet.

Det gjør seg med nymalt overbygg.

Jay maler fenderlista på skroget før listjernet monteres.

Inne i fartøyet jobbes det med innredning og kledninger i lugarer, bysse, messe og billettkontoret. Her bygger Christian utforinger for åpningene ved de gamle lysventilene i kokkelugaren.

Utforingene og underkledningen er kommet på plass. Lysventilene er fjernet etter pålegg for mange år siden. Disse lå nesten ned mot vannlinjen.

Ny dørkarm, skap og køye er rekonstruert. Slettpanelen skal kles med huntonittplater.

Skottet mellom kokkelugar og maskinrom, er også bygd opp på nytt.

På akterdekket er ny leider til båtdekket under tilpassing.

Anthony legger siste hånd på innredningen i skipperlugaren. Her måtte all innredning og kledninger demonteres i forbindelse med dekkslegging. Med unntak av underpanelen, blir all respatex og innredning gjenbrukt.