fredag 6. september 2019

Mot høst 2019

I vår, og gjennom sommeren har progresjonen i prosjektet vært ujevn. Det har vært enkelte områder vedrørende sanitæranlegg, brannhemmende tiltak og annet i forbindelse med sertifisering som det har vært nødvendig å avklare før arbeidet kunne skride fram. Her må vernemyndighet og Sjøfartsmyndigheter begge ha et ord med i laget. Men det er mye som henger i hop, og enkelte detaljer kan sette større arbeider på vent i lengre perioder. Vi venter bla på enkelte nye komponenter for å kunne få prøvestart på motoren i verkstedet. Videre har vi vært avhengig av godkjenning for reparasjon av propellaksel, eller om ny må bestilles. Her er vi også avhengig av eksterne verksteder.
Det har  vært dugnad i sommer med bla maling av skrog og overbygg. Og snart er det tid for søknad om forhåpentlig siste restfinansiering for å kunne ferdigstille fartøyet. Her følger et lite innblikk i siste tids aktiviteter.

En av flere problemstillinger det har tatt tid å få avgjørelser på, er krav og utførelse for brannsikring. Her ved eksosrør i styrhus. Dette var tidligere isolert med asbest, som må erstattes av andre materialer. Det var også spørsmål omkring avstand til treverk og gjennomføringer i dekk, som ikke tilfredstilte dagens krav.

Eksosen går videre ned gjennom billettkontoret, og gjennom hoveddekk til maskinrom. Her ser vi også strekkfisken som holder røret oppe, innfestet i stålbjelkelaget.

En annen tidstyv var avklaringer rundt ventilasjon fra maskinrom som ikke tilfredstiller dagens krav for brannsikring. Fra gammelt er det trekanaler uten automatisk lukking. Her er ventilasjonskanalen fra maskinrom gjennom byssa demontert, og arbeidet med kledninger stopper opp til løsning er avklart.

Andre ventilasjonskanaler er enklere. Her er kasse for friskluft  til nedre salong montert. I senere år stod det en elektrisk vifte oppunder dekk, men denne erstattes med den opprinnelige løsningen med luftelyre oppe på båtdekk.

Kanalen føres gjennom skott, benk og dekk til nedre salong.

I salongen under dekk er ny dørk kommet på plass, med gjenbruk av de gamle lukene.

Underkledning på skott er lagt ute i sidene.

Håvard tilpasser utforinger i de gamle åpningene til lysventilene. Lysventilene ble fjernet tidlig av sikkerhetsårsak, da de lå lavt mot vannlinjen.

Nedforing for nye himlingsplater oppunder det nye dekket.

Huntonittplater mellom dekksbjelkene som blir malt etterhvert.

De gamle vanntankene er reparert, lekkasjetestet og plassert i hekken. Siden de gamle var slemmet med sement innvendig, valgte vi å fortsatt benytte metoden. Før var det et produkt som het Calsitt som var vanlig å benytte. Nå benyttes andre sementbaserte produkter for cisterner og reservoar.

I den øvre salongen begynner kledninger, himling og listverk å komme på plass.

Fortsatt mangler lister rundt dør, og brystningen er ikke ferdigstilt. Her skal det være malte overflater der farge, mønster og teknikk ikke er avklart enda.

De gamle spjelene i ventilasjonskassene er tatt vare på og skal gjenbrukes.

På øvre del av skott var det lakkert bjørkefiner. I gangen ut mot fordekk er malingen på de opprinnelige platene pusset ned.

Vi har benyttet farvescanner på de gamle kledningene for å finne tilnærmet rett fargekode.

De gamle dørene mellom gang og salong er demontert for puss i verkstedet.

Eierlaget har malt skrog og overbygg på dugnad.

Det er blanke flater og det begynner å ligne lokalbåt igjen.

På mekanisk avdeling gjøres klart med arbeidsplattform for å montere stemplene i sylinderne. Fortsatt mangler noe nye deler på motoren for å kunne sveive i gang.

Smøreoljetanken er klar til montering.

Gelenderet er løftet på plass rundt nedgangen fra båtdekket. Selve dekket fikk seg en runde med smurning i sommer.

Styremaskin er koblet til hydraulikken.

Det er støpt i propellhylsa, men det avventes hva dimensjonen på akslingen blir etter reparasjon av tæring/slitasjeskader, før hylsa blir dreid ned.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar